E-mail

Briljant Nederland Platform

Briljant Platform

Index Kennisbank Briljant Nederland

Index Kennisbank 

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod

Briljant - een geslepen diamant

Checklist 
inzet kennis en kunde van oudere werknemers 

Briljant - een geslepen diamant

Oudere werknemer moet ICT-kennis bijspijkeren

Briljant - een geslepen diamant

Oudere werknemers
te duur ?

Kennis '-vraag' en '-aanbod' op de weblog plaatsen

Donderdag 19 maart in de commissie SWEI
MeeDoen met Ambitie

Mensen zijn nog steeds geen computers; gelukkig maar.

Maar van veel goed opgeleide vakmensen, die om welke reden dan ook niet meer aan het arbeidsproces (kunnen) deelnemen, zou je best die harddisk van ze willen kopiëren.

Om te voorkomen dat die aanwezige kennis verloren gaat, is Briljant Nederland van start gegaan.


 

Komp_U_ter_Hulp doet er wat aan!

Komp_U_ter_Hulp - sinds kort gevestigd in de Stadsnetboerderij Jacobahof in Den Haag - streeft ernaar, buiten de werkzaamheden die zij al behartigt,werkervaring die (nu werkloze) mensen in het verleden hebben opgedaan, te delen en te verspreiden. Zo kunnen zij zichzelf weer nuttig maken in het arbeidsproces en weer een normaal salaris gaan verdienen.

Het gaat Briljant Nederland namelijk niet alleen maar om het veilig stellen van die kennis. Wij vinden dat je er ook nog wat mee moet kunnen en willen doen.

Komp_U_ter_Hulp loopt hierin voorop. Zij richt zich op die mensen, die altijd goed met hun handen uit de voeten konden, maar die de computer, om welke reden dan ook, links hebben laten liggen. Die leren zij zich enige digitale vaardigheden eigen te maken. Zodat ze met de in het verleden opgedane kennis en ervaring kunnen herintreden in het bedrijfsleven middels een wat lichtere functie en zich op die wijze toch verdienstelijk kunnen maken en dan natuurlijk ook weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Voor deze doelgroep heeft Komp_U_ter_Hulp 12 werkplekken beschikbaar om de mensen op te leiden, maar dat zal in de toekomst wel meer worden.

Een full-time instructeur wiens reguliere werk ook te zwaar werd, maar die zich inmiddels wel heeft bekwaamd in het pc-onderricht en helpt nu, middels een opstapbaan, om andere mensen ook weer hun draai in de maatschappij te laten vinden.

En dat wordt binnenkort gecombineerd met Computerwijk dat al actief is in Amsterdam en straks ook door Komp_U_ter_Hulp naar Den Haag wordt uitgebreid.